Инженеринг за реконструкция на трамваен релсов път

ZP 10:53:02 13-08-2015
AM1054ZP.001
Столична община - обществена поръчка

Инженеринг за реконструкция
на трамваен
релсов път


Възложител
Столична община

Обект на поръчката
Строителство

Предмет на поръчката
Инженеринг (проектиране и строителство) за реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Овча купел" от ул. "Коломан" до бул. "Цар Борис Трети"

Допълнителна информация
Процедурата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg под уникален номер 00087-2015-0089, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
/АМ/