Доставка на консумативи за копирна и разпечатваща техника за нуждите на 22 отдела на дирекция "Общински приходи" към Столична община

ZP 13:40:31 11-08-2015
AM1340ZP.001
Столична община - обществена поръчка - доставка

Доставка на консумативи за копирна и разпечатваща
техника за нуждите на 22 отдела на дирекция
"Общински приходи" към Столична община


В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, приложено изпращаме съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община
Обект на поръчката: Доставка
Предмет на поръчката: "Доставка на консумативи (тонер касети) за копирна техника и разпечатваща техника за нуждите на 22 отдела на дирекция "Общински приходи" към Столична община".
Допълнителна информация: Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9044720, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
/АМ/