Обява за обществена поръчка

ZP 17:25:31 03-08-2015
AM1725ZP.006
Столична община - обява за обществена поръчка

Обява за
обществена
поръчка


Възложител
Столична община

Обект на поръчката
Строителство

Предмет на поръчката
СМР на обект: "Тролейбусна линия от бул. "Андрей Сахаров" до ж.к. "Младост".

Допълнителна информация
Процедурата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg под уникален номер 00087-2015-0087, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.Станислава Цветкова
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. ''Париж'' номер 3, Партер, Стая номер 6
Тел.: 02 9377 530
Факс: 02 9377 561
e-mail: s.tsvetkova@sofia.bg
/АМ/