Столична община - обществена поръчка - доставка - Абонаментна техническа поддръжка на ЦУАТЦ "Меридиан 1" заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи

ZP 14:03:31 29-07-2015
AM1403ZP.001
Столична община - обществена поръчка - доставка

Столична община - обществена поръчка - доставка -
Абонаментна техническа поддръжка на ЦУАТЦ "Меридиан 1"
заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи


Възложител
Столична община

Обект на поръчката
доставка

Предмет на поръчката
Абонаментна техническа поддръжка на ЦУАТЦ "Меридиан 1" заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи, използвани в сгради на Столична община (СО), намиращи се на ул. "Московска" номер 33, ул. "Оборище" номер 44 и ул. "Сердика" номер 5


Допълнителна информация
ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА е публикувана на 29.07.2015г. под
Уникален номер в РОП: 9044336
/АМ/