Консултантски услуги за изготвяне на бизнес стратегия за модернизация и развитие на "Зоологическа градина - София"

ZP 16:18:31 23-07-2015
AM1618ZP.006
Столична община - поръчка - услуга

Консултантски услуги за изготвяне на
бизнес стратегия за модернизация и развитие
на "Зоологическа градина - София"


Възложител
Столична община

Обект на поръчката
Услуга

Предмет на поръчката
Консултантски услуги за изготвяне на бизнес стратегия за модернизация и развитие на "Зоологическа градина - София" във връзка с изпълнение на проект за модернизация на зоологическата градина

Допълнителна информация
Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9044170 от дата 23.07.2015 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката./АМ/