Съобщение за обществена поръчка

ZP 14:52:31 17-07-2015
AM1452ZP.003
Столична община - обществена поръчка - публична покана

Съобщение
за обществена
поръчка


Уважаеми дами и господа,

В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка:

Възложител:
Столична община

Обект на поръчката
Доставка

Предмет на поръчката
1. "Избор на застраховател по обособени позиции:

Обособена позиция номер 1- За застраховане на доброволци от Доброволното формирование на Столична община със застраховка "живот";

Обособена позиция номер 2 - За застраховане на служителите от Бюрата за социални услуги към дирекция "Социални дейности" за риск "трудова злополука".

Допълнителна информация
Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9042073, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
/АМ/