Съобщение до средствата за масово осведомяване за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за управление, техническа изправност и контрол върху складовата наличност в "Столичен Автотранспорт"

ZP 16:18:01 13-07-2015
NI1617ZP.005
съобщение - обществена поръчка - контрол - складова наличност

Съобщение до средствата за масово осведомяване за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за управление, техническа изправност и контрол върху складовата наличност в "Столичен Автотранспорт"До

Българска телеграфна агенция

Българско национално радио

Нова телевизия

БТВ радио

Вестник "Стандарт"

Вестник "Телеграф"

Вестник "Капитал Дейли"

Вестник "19 мин."


Относно: Съобщение до средствата за масово осведомяване, във връзка с провеждане на открита процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изграждане на система за автоматизиран контрол за управление на качеството и техническата изправност на пътно превозните средства, интегриране и контрол върху складовата наличност в "Столичен Автотранспорт" ЕАД".


На основание чл.101б, ал.3 от ЗОП ви изпращам съобщение за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на система за автоматизиран контрол за управление на качеството и техническата изправност на пътно превозните средства, интегриране и контрол върху складовата наличност в "Столичен Автотранспорт" ЕАД", която е публикувана в сайта на АОП и в Профила на купувача в сайта на възложителя -"Столичен автотранспорт" ЕАД" .


С уважение:

Стефка Доковска
експерт ОП
тел.: +359 2 955 41 32/НИ/