Столична община обявява обществена поръчка за зимно поддържане и почистване на част от републиканските пътища на територията на общината

ZP 14:26:32 13-07-2015
NI1426ZP.004
Столична община - обществена поръчка - поддържане - пътища

Столична община обявява обществена поръчка за зимно поддържане
и почистване на част от републиканските пътища
на територията на общината


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Услуги

Предмет на поръчката: "Услуги по зимно поддържане и почистване на част от републиканските пътища на територията на Столична община Ц Републикански пътища Ц Юг":

Републикански път / II - 82 / Самоков Ц София от км 81+400 до км 86+700;

Републикански път / II - 18 / Софийски околовръстен път - Южна дъга от км 38+100 до км 62+007.

Допълнителна информация: Процедурата е вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под уникален номер 00087-2015-0080, където може да се получи информация относно изискванията за участие в процедурата и спецификата на обществената поръчка.

Обявлението за поръчка е публикувано в РОП на 13.07.2015 г.

/НИ/