Столична община обявява обществена поръчка за изготвяне на анализ на икономическите разходи и пропуснати ползи за СОС

ZP 11:47:30 06-07-2015
NI1147ZP.003
Столична община - обществена поръчка - обява

Столична община обявява обществена поръчка за изготвяне на
анализ на икономическите разходи и пропуснати ползи за Столичната
община от обжалване на актовете към нея


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Услуги

Предмет на поръчката: Изготвяне на анализ на икономическите
разходи и пропуснати ползи за Столична община от обжалване на
актовете, свързани с реализация на инвестиционните намерения на
общината.

Допълнителна информация: Поканата е публикувана на сайта на
агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА
ПОКАНА" под уникален код 9043509, където може да се получи
допълнителна информация относно изискванията за участие и
спецификата на поръчката.
/НИ/