Столична община обявява обществена поръчка за доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на здравните кабинети в училищата и детските заведения на своята територия

ZP 16:31:30 03-07-2015
NI1631ZP.002
Столична община - обществена поръчка

Столична община обявява обществена поръчка за доставка
на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на здравните
кабинети в училища и детски заведения на своята територия


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Услуги

Предмет на поръчката: "Доставка на медикаменти и медицински
консумативи за нуждите на здравните кабинети в училища и детски
заведения на територията на Столична община".

Допълнителна информация: Процедурата е публикувана на сайта на
Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, под уникален номер
00087-2015-0077, където може да се получи допълнителна
информация относно изискванията за участие и спецификата на
поръчката.

Обявлението и решението за настоящата поръчка са публикувани на
02.07.2015 г.


/НИ/