Столична община обявява обществена поръчка за доставка на канцеларски материали за нуждите на заведенията за социални услуги

ZP 14:36:30 01-07-2015
NI1435ZP.003
обществена поръчка - Столична община

Столична община обявява обществена поръчка
за доставка на канцеларски материали за нуждите
на заведенията за социални услуги


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Доставки

Предмет на поръчката: "Доставка на канцеларски материали за
нуждите на заведенията за социални услуги и дирекция "Социални
дейности" към СО по обособени позиции".

Допълнителна информация: Решение и обявление за процедурата са
публикувани в регистъра на обществените поръчки под уникален
номер 00087-2015-0076 от 01.07.2015г., където може да се получи
допълнителна информация относно изискванията за участие и
спецификата на поръчката.
/НИ/