Столична община обявява обществена поръчка за поддържане чистотата и озеленяването на кварталните гробищни паркове

ZP 16:16:00 29-06-2015
NP1615ZP.001
столична община - гробищни паркове - обществена поръчка

Столична община обявява обществена поръчка
за поддържане чистотата и озеленяването
на кварталните гробищни паркове


В изпълнение на чл.27, ал.2 от Закона за обществените поръчки
изпращаме съобщение за обществена поръчка:Възложител:
Столична община

Обект на поръчката:
Услуги

Предмет на поръчката:
Поддържане чистотата и озеленяването на кварталните гробищни
паркове: "Горна баня", "Княжево", "Симеоново", "Драгалевци" и
"Дървеница"

Допълнителна информация:
Процедурата е вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП)
под уникален номер 00087-2015-0075, където може да се получи
информация относно изискванията за участие в процедурата и
спецификата на обществената поръчка.

Обявлението за поръчка е публикувано в РОП на 29.06.2015 г.

Блага Живкова
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. "Париж" номер 3, стая номер 106
тел.:02 9377 545
факс: 02 9377 312
e-mail: bjivkova@sofia.bg

/НП/