Столична община обявява поръчка за избор на изпълнител за обектите на "Столичен електротранспорт" ЕАД

ZP 13:29:31 04-05-2015
NI1329ZP.003
Столична община - поръчка - избор на изпълнител

Столична община обявява поръчка
за избор на изпълнител за обектите
на "Столичен електротранспорт" ЕАД


Възложител: - Столична община

Обект на поръчката: - Строителство

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за обектите на
"Столичен електротранспорт" ЕАД, предвидени за неотложен основен
ремонт през 2015 г. по обособени позиции:
1. Първа обособена позиция: "Основен ремонт на релсов път и
съоръженията му по трасетата на "Столичен електротранспорт" ЕАД
за 2015 г."
2. Втора обособена позиция: "Основен ремонт на контактно-кабелна
мрежа по трасетата на "Столичен електротранспорт" ЕАД за 2015
г."

Допълнителна информация: Обявлението и решението за настоящата
поръчка са публикувани на 30.04.2015г.
Уникален номер в АОП: 00087-2015-0051


Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"


/НИ/