Съобщение за обществена поръчка на Столична община за обновяване на парк Борисова градина

ZP 12:55:00 30-04-2015
NI1254ZP.001
Съобщение за обществена поръчка - Столична община

Съобщение за обществена поръчка на Столична община
за обновяване на парк
Борисова градина


Столична община - съобщение за обществена поръчка

Предмет на поръчката - ДОбновяване на парк Борисова градина Ц
етап тттФ по четири обособени позиции


Допълнителна информация в Обявлението, публикувано в АОП на
30.04.2015г.:

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=664533

Диана Цекова, гл. експерт
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
тел.: 9377 345
факс: 9377 504
e-mail: dtzekova@sofia.bg
www.sofia.bg
/НИ/