Съобщение за обществена поръчка на Столична община за изработване на ръководство за класификация, съхранение и дигитализация

ZP 10:47:02 29-04-2015
NI1046ZP.001
Съобщение - обществена поръчка - Столична община

Съобщение за обществена поръчка на Столична община
за изработване на ръководство за класификация, съхранение и
дигитализация
на документи


Възложител - Столична община

Обект на поръчката - Услуга

Предмет на поръчката

Изработване на ръководство, съдържащо номенклатура и
методика за класификация, съхранение, дигитализация и
индексиране на документите на Дирекция "ИНВЕСТИЦИОННО
ОТЧУЖДАВАНЕ", осъществяване на цялостен преглед на наличните
документи и организация и подготовката им за дигитализиране,
сканиране и индексиране на документите от архива на Дирекция
"ИНВЕСТИЦИОННО ОТЧУЖДАВАНЕ".

Допълнителна информация

Решение и обявление за процедурата са публикувани в регистъра
на обществените поръчки под уникален номер 00087-2015-0047 от
28.04.2015г., където може да се получи допълнителна информация
относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.За контакти:
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. "Париж" номер 3, партер, стая номер 6
Андрей Стаменов
Тел.: 02 9377 530
Факс: 02 9377 561
e-mail: astamenov@sofia.bg
/НИ/