Съобщение на Община Сливен за възлагане на обществена поръчка

ZP 17:16:30 27-04-2015
NI1716ZP.009
Съобщение - Общинска администрация - Сливен

Съобщение на Община Сливен
за възлагане на обществена
поръчка


Съобщение на Общинската администрация на Община Сливен -
8800, Сливен, бул. "Цар Освободител" номер 1,
кмет: 044 11106; секретар: 044 611215,
номератор: 044 611100, факс: 044 662350


На основание чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
Община Сливен съобщава, че възлага обществена поръчка чрез
Публична покана с предмет: "Извършване на услуги по дезинсекция,
дезакаризация и дератизация на територията на община Сливен".
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки
на 27.04.2015 г.


Кмет на Община Сливен: инж. Кольо
Милев


/НИ/