Проектиране и изграждане на асансьорна уредба в административната сграда на Столична община

ZP 11:40:02 21-04-2015
AM1139ZP.001
Столична община - Строителство - поръчка

Проектиране и изграждане на
асансьорна уредба в административната
сграда на Столична община


Възложител: Столична община


Обект на поръчката: Строителство

Предмет на поръчката: Проектиране и изграждане на асансьорна
уредба в административната сграда на Столична община на ул.
"Оборище" номер 44"
Допълнителна информация: Поканата е публикувана на сайта на
агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА
ПОКАНА" под уникален код 9040974, публикувана на 21.04.2015 г.,
където може да се получи допълнителна информация относно
изискванията за участие и спецификата на поръчката.Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"

/АМ/