Възложител Столична община Обект на поръчката

ZP 12:26:00 21-03-2015
MM1226ZP.017
ЗОП

Възложител
Столична община
Обект на поръчката


ДоставкиПредмет на поръчката
"Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на 22 отдела
на Дирекция "ПАМДТ" към Столична община"

Допълнителна информация
Решение и обявление за процедурата са публикувани в регистъра
на обществените поръчки под уникален номер 00087-2015-0031 от
21.03.2015г., където може да се получи допълнителна информация
относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.


За контакти:
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. "Париж" щ3, Партер, Стая щ6
Андрей Стаменов
Тел.: 02 9377 530
Факс: 02 9377 561
e-mail: astamenov@sofia.bg


/ММ/