Съобщение за обществена поръчка

Възложител

Столична община

Обект на поръчката

Строителство

Предмет на поръчката

Основен ремонт на мостове и съоръжения по обособени позиции: Обособена позиция №1. Пешеходен надлез по бул. „Драган Цанков” при ул. „Николай Хайтов”; Обособена позиция №2. Мост по ул. „Брод”, р-н Подуене; Обособена позиция №3. Пешеходен мост над река Слатинска пред бл. 14, кв. Христо Смирненски, район Слатина; Обособена позиция №4. Мостове над река Перловска в т.ч.: 4.1. Мост по ул. „6-ти септември” и пешеходен мост по продължението на ул. „Проф. Никола Михайлов” над река Перловска, район Лозенец ; 4.2. Мостове по ул. „Г.С.Раковски” и ул. „Ген. Паренсов”; Обособена позиция №5. Мост по ул. „Васил Левски” над река Църна бара, с. Мрамор; Обособена позиция №6. Подпорна стена по бул. „Никола Петков”, на ъгъла на ул. „Цветан Вучков”, кв. Горна Баня, район „Овча купел”.

Допълнителна информация

Процедурата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg под уникален номер 00087-2015-0029, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.