МОСВ презентира новите законодателни предложения на ЕК

ZB 12:54:31 25-11-2021
MM1252ZB.009
ЕК - законодателни предложения - МОСВ

МОСВ презентира новите
законодателни предложения
на ЕК


София, 25 ноември /Асен Бояджиев, БТА/
На Консултативен съвет за Европейската зелена сделка Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ представи визията и курса на новата европейска политика, която предлага възможности за превръщане на устойчивостта в реалност и поставя предизвикателствата, пред които Европа е поставена. Това съобщиха от ведомството.
Законодателните предложения от пакета "Подготвени за цел 55%" и инициативите, предлагани от ЕК, са насочени към намаляване на енергийната и ресурсната ефективност на икономиката, насърчаване на кръговата икономика, опазване на природния капитал, устойчиво производство и потребление в сектори като строителство, производство на храни и мобилност. Всички те разкриват значим потенциал за развитие на "зеления" бизнес и разкриване на нови "зелени" работни места, посочват от министерството.
Предложенията ще донесат ползи и в други области като чистотата на атмосферния въздух, управлението на отпадъците, опазването на биологичното разнообразие.
Същевременно тази цялостна трансформация на икономиката, енергетиката и на обществото като цяло, има своята цена и отражение. Най-голямото предизвикателство е да се намери правилният баланс между амбициозните цели, тяхната осъществимост, ползите от тях и социалните и икономическите последствия, се посочва в съобщението.
В него се отбелязва, че за да се реализира този потенциал, са необходими систематични и синхронизирани политики на национално ниво и интегриране на климатичните аспекти във всички области и на всички нива.
В презентацията са представени новите законодателни предложения на ЕК от компетентност на МОСВ, по които се изготвя национална позиция.
/Асен Бояджиев/
/ММ/