Изтича срокът хората с трайни увреждания да заявят желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия

Изтича срокът хората с трайни увреждания да заявят желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия

VV 06:35:01 29-03-2021
MH1506VV.002 06:35
ЦИК - срокове

Изтича срокът хората с трайни увреждания да заявят желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия


София, 29 март /Людмила Спасова, БТА/
Днес е крайният срок, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.
Също днес изтича и срокът, когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК да назначи членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства /ДКП/ или на министъра на външните работи, или от упълномощен от него заместник-министър.
Днес е и крайният срок, в който ЦИК може да извършва промени в съставите на СИК извън страната.
/МХ/

Купуването и продаването на гласове са престъпления!