"Чек за отличници" и стипендии за надарени ученици предвижда кандидатът за кмет на Пазарджик Тодор Попов

"Чек за отличници" и стипендии за надарени ученици предвижда кандидатът за кмет на Пазарджик Тодор Попов

VO 11:43:01 09-10-2019
RM1140VO.010
Пазарджик - избори - Тодор Попов - ПС

"Чек за отличници" и стипендии за надарени ученици предвижда кандидатът за кмет на Пазарджик Тодор Попов


Пазарджик, 9 октомври /Николета Манджукова, БТА/
Разкриването на Колеж за специалисти по здравни грижи е основна цел за следващия управленски период пред кандидата за кмет на община Пазарджик Тодор Попов.
Той представи приоритет "Култура и образование" от предизборната платформа на местна коалиция "Новото време", която издига кандидатурата му за четвърти мандат.
Вече имаме конкретен интерес от Пловдивския и Варненския университети, както и от няколко големи здравни заведения, тъй като недостигът на подобни кадри в системата е голям, каза Попов. Той припомни, че в Пазарджик вече има осигурена учебна база в сградата на бившия учителски институт.
"Чек за отличници" е другата идея на Тодор Попов и екипа му в сферата на образованието. Общината ще осигурява целеви средства за годишни ваучери в размер на около 150 лева за всички ученици с отличен успех след десети клас. С тях ще могат да се посещават културни събития или да се купуват книги и помагала, обясни Тодор Попов. Той обяви намерение да се учреди и специален фонд за стипендии в подкрепа на деца с нисък социален статус, но с високи постижения в образованието и извънкласните форми. Отличните ученици ще носят и различни социални привилегии за семействата си. С подкрепата си за успешните млади хора искаме да им създадем самочувствие и покажем модел, на който всички останали да пожелаят да подражават, подчерта Попов. Предвижда се още изграждане на Младежки център за неформално образование и сътрудничество с фондация "Диджитал кидс" за въвеждане на иновативни методи, като целта е повишаване общата дигитална култура на гражданското общество.
Попов посочи още, че ще се обърне внимание и на дуалното обучение, за да се съдейства за успешното му приложение. Ще се разработи програма за връзка между завършващите ученици и работодателите, която да осигурява и координира комуникацията между тях.
Като безспорен успех за образованието в Пазарджик Попов определи възстановяването на Спортното училище през 2017 г. и изтъкна, че през настоящата учебна година броят на учениците се е удвоил.
Тодор Попов подчерта, че Пазарджик е сред малкото общини, които са успели да запазят всички културни институции - пълен състав на симфоничния оркестър, театър, професионален фолклорен ансамбъл, Младежки дом, ОДК. Той допълни, че сградният фонд на почти всички училища и детски градини е обновен. Построени са две нови читалища - в селата Говедаре и Юнаците. През годините Общината дофинансира много от дейностите на читалищата, което е важно за развитието на културния процес във всяко едно населено място, изтъкна Попов.
Летен амфитеатър в "Зоната на здравето" ще бъде още едно ново пространство в Пазарджик, където да се провеждат културни събития, съобщи Попов. Той увери,че ще продължи да подкрепя дейностите на културните и творческите организации, ще се запазят фестивалните традиции и финансирането на книги от местни автори.
Ние вече сме изградили добра база, имаме добри традиции и сега трябва да надграждаме, каза в заключение Тодор Попов.

/РУМ/