Отворено писмо на учени до ООН - генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова е най-подходящият кандидат за генерален секретар на ООН

UN 14:02:31 06-07-2016
MG1401UN.010
ООН - генерален секретар - учени - отворено писмо - ЮНЕСКО

Отворено писмо на учени до ООН - генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова е най-подходящият кандидат за генерален секретар на ООН


София, 6 юли /БТА/
Клубът на лауреатите на медала на ЮНЕСКО "За принос в развитието на нанонауката и нанотехнологиите" разпространи отворено писмо до Общото събрание на ООН в подкрепа на кандидатурата на генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова за генерален секретар на ООН, съобщи Националната комисия за ЮНЕСКО,
Ролята на ООН трябва да бъде значително засилена в наши дни като следствие от глобалното разрастване на напрежението в международен план, от нарасналия брой въоръжени конфликти и безпрецедентния брой бежанци, напомнят учените. Поради това и изборът на нов генерален секретар на ООН е от ключово значение. Ясно е, че много от дейностите на ООН зависят от качествата на новия ръководител, нейния/неговия опит, безпристрастност, мъдрост, отдаденост, способности да използва ефикасно инструментариума на ООН, неговото или нейното придържане към идеалите на хуманизма. Сред издигнатите до момента кандидати има много, които имат голям опит в областта на международните отношения, но все пак има само един кандидат, който доказва, че има всички качества да бъде следващият генерален секретар и това е Ирина Бокова. Тя притежава и безценния опит да ръководи такава значима международна организация, каквато е ЮНЕСКО, се казва в писмото.
Като първата жена в историята на ЮНЕСКО, която оглавява организацията, Бокова се справя успешно с вземането на точни управленски решения и в извеждането й от финансовата криза. Като ясно разбира, че бедността, неравнопоставеността между половете и неграмотността са в основата на екстремизма и тероризма, генералният директор на ЮНЕСКО се ангажира нейн приоритет да бъде именно унищожаването на тези проблеми. Бокова отделя специално внимание на развитието на науката и на осигуряването на добро образование за всички. Тя възприема науката като едно от основните средства в борбата срещу неравенството и бедността по света, както и като водещ ресурс на човечеството за справянето със съвременните проблеми и активно участва в създаването и осъществяването на международни образователни и научни програми по всички континенти.
Вземайки под внимание успешната й обществена и политическа дейност, успехите й в дипломатическите среди, мотивацията й да търси решения и превенция на глобални конфликти на основата на дипломация и преговори и отчитайки нейната диалогичност, непримиримост към екстремизма и неуморната борба срещу всичките му прояви, ние смятаме, че чрез цялата си дейност Бокова е доказала, че има качествата на лидер, който зачита правата на човека и достойнството, диалога и многообразието в съответствие с Устава на ООН.
Поради всички тези причини за нас Ирина Бокова е най-подходящият кандидат за генерален секретар на ООН, който ще използва целия наличен капацитет, за да намира трайни решения на големите предизвикателства днес, завършва писмото, подписано от учени от Китай, Франция, Германия, Иран, Япония, Кения, Русия, Южна Африка и САЩ начело с носителя на Нобелова награда Жорес Алфьоров.
/МИГ/