Косово не може да претендира за членство в международни организации, заяви Русия

UN 21:07:31 09-11-2015
NS2106UN.022
Русия - Косово - ЮНЕСКО

Косово не може да претендира
за членство в международни
организации, заяви Русия


Москва, 9 ноември /БТА/
Косово не може да претендира за членство в международни организации, заяви руското министерство на външните работи в изявление, цитирано от ТАСС.
То се аргументира, че Косово се намира под управлението на ООН и не може да се разглежда като държава, притежаваща правосубектност.
Гласуването в ЮНЕСКО днес потвърди, че намеренията на Косово да се присъедини към тази организация са преждевременни, отбеляза руското външно министерство.
Кандидатурата на Косово за присъединяване към Организацията на ООН за образование, наука и култура не получи необходимата подкрепа.
/НС/