Ирина Бокова:необходим е нов подход за устойчиво развитие начовечеството

Ирина Бокова:необходим е нов подход  за устойчиво развитие начовечеството

UN 10:17:31 24-09-2015
TE1017UN.001
Ирина Бокова - Ню Йорк - Джефри Сакс

Ирина Бокова:необходим е нов подход
за устойчиво развитие начовечеството


Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова беше сред основните лектори на Международна конференция за устойчивото развитие под надслов "Първи стъпки в прилагането на Целите за устойчиво развитие", която се състоя вчера в Института за земята към Колумбийския университет в Ню Йорк.
Сред участниците в Конференцията бяха президентката на Либерия Елън Джонсън Сърлийф, бившата президентка на Ирландия Мери Робинсън, заместник-генералният секретар на ООН Ян Елиасон и професор Джефри Сакс, директор на Института за земята в Колумбийския университет и съветник на генералния секретар на ООН за Целите на хилядолетието за развитие.
"Това е историческа година за новия Дневен ред за устойчиво развитие и за решаване на проблема с климатичните промени. Едното не е възможно без другото и затова трябва да работим и за двете", заяви Ирина Бокова в своето изказване. "За тази цел трябва да изградим нови партньорства за иновации и социално приобщаване. Трябва да дадем на правителствата всички необходими инструменти, политически ориентири, норми, стандарти и способности, да мобилизираме цялото човечество, като работим с гражданското общество, с частния сектор и най-вече с младите мъже и жени. Това изисква нов подход към развитието. Не милостиня, а да се развиваме всички заедно, цялото човечество. Трябва да мобилизираме нови източници на средства, по-широки партньорства, чрез които да работим за осъществяването на всички нови цели", заяви Ирина Бокова, като подчерта ролята на образованието, науката и иновациите за развитието и особено за реализацията на момичетата, за намаляването на неравенството и приобщаването на всеки човек.
Джефри Сакс изтъкна колективната отговорност за превръщането на новия световен дневен ред за устойчиво развитие в реалност."Не някой отделен човек, а всички ние сме отговорни за това", каза американският професор.
Представители на частния сектор, академичните среди, гражданското общество и студенти от най-добрите университети в света взеха участие в събитието. То се проведе два днипреди срещата на високо равнище на ООН, на която ще се вземат решения за реализиране наЦелите на ООН за устойчиво развитие.


/ТЕ/