ЮНЕСКО и Европейският съюз трябва заедно да провеждат културна дипломация

ЮНЕСКО и Европейският съюз  трябва заедно да провеждат  културна дипломация

UN 22:38:01 15-09-2015
TE2237UN.003
ЮНЕСКО-Европейският съюз

ЮНЕСКО и Европейският съюз
трябва заедно да провеждат
културна дипломация


София, 15 септември / Национална комисия на Р България за ЮНЕСКО /

На 15 септември Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова изнесе публична лекция пред Европейския парламент в Брюксел на тема "Ролята на ЮНЕСКО в опазването на културното многообразие и неговото насърчаване", организирана от Комисията за култура и образование на Европейския парламент, председателствана от италианската парламентаристка Силвия Коста.

Това бе още един повод ЮНЕСКО да представи своята стратегия и действия, които предприема срещу незаконния трафик, опазването на световното културно наследство и да покаже как Организацията реагира в ситуации на криза. В последните години ЮНЕСКО и Европейският съюз изпълняват редица съвместни проекти в областта на културата и образованието в отговор на кризата в Ирак и Сирия. Това партньорство цели опазването на културно-историческото наследство в Сирия, подпомагане преструктурирането на образователната система в Йордания, засегната от бежанската криза, също така и реформите в областта на професионално-техническото образование на младите в Ирак с цел да повиши качеството на образованието и да направи младите хора по-можещи, по-компетентни и по-конкурентноспособни на пазара на труда.

"Навсякъде по света и тук в Европа виждам как културата и образованието карат хората да се чувстват по-достойни, как помагат и дават отговори на социалните и икономически предизвикателства, как засилват вярата и доверието в това, че може да има по-добро бъдеще за хората на планетата. Ето защо вярваме, че сътрудничеството между ЮНЕСКО и Европейския съюз може да се развива и в бъдеще и да бъде още по-ефективно", заяви Ирина Бокова.

Генералният директор подчерта необходимостта от популяризиране на културното многообразие, както и от културното ограмотяване в Европа, за да може да се отговори адекватно на кризата в Близкия изток и на последиците от нея.

"Влиянието на конфликтите в Средния изток върху състоянието на образованието и културата е безпрецедентно и пагубно. Ето защо повече от всякога е необходимо да се даде отговор на тези проблеми чрез задълбочаване на международното сътрудничество", заяви Ирина Бокова, подчертавайки ролята на междукултурния диалог и на образованието, които спомагат за взаимното разбирателство. В период на криза, взаимното уважение и диалогът между народите са неизменно условие за социалната кохезия, за създаването на динамично гражданско общество и устойчив мир.

В рамките на своето посещение Ирина Бокова се срещна с Европейския върховен комисар по външната политика и сигурността и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини, за да обсъдят бъдещото сътрудничество в областта на "културната дипломация", която е важна част от общата европейска политика, заяви Могерини.
Ирина Бокова изтъкна ролята на образованието и културата за социалното приобщаване на младите хора и осигуряване на повече възможности за реализация в обществото в страните в конфликт.
Тази концепция бе доразвита на срещата на Ирина Бокова с европейския комисар по хуманитарна помощ и управление на кризи Христос Стилианидис, който заяви, че "образованието е мост между програмите за хуманитарна помощ и за развитие". Генералният директор на ЮНЕСКО проведе срещи и с европейския комисар по регионалната политика Йоханес Хан и с европейския комисар за наука и иновации Карлос Моедас.
На среща с Геерт Буржоа, министър-председател на Фламандското правителство, което е дългогодишен партньор на ЮНЕСКО, двете страни потвърдиха ангажимента си за защита на културното наследство и необходимостта от силни послания за толерантност и взаимно разбирателство./ТЕ/