Интеркултурното образование е ключов фактор в борбата срещу радикализацията на младите хора, заяви вицепрезидентът Маргарита Попова на форум на ЮНЕСКО

UN 14:10:02 16-06-2015
PA1410UN.029
Франция - ЮНЕСКО - Маргарита Попова

Интеркултурното образование е ключов фактор в борбата срещу
радикализацията на младите хора,
заяви вицепрезидентът Маргарита Попова на форум на ЮНЕСКО


Париж/София, 16 юни /БТА/
Вицепрезидентът Маргарита Попова приветства участниците в
открития днес в Париж форум на ЮНЕСКО "Младежта и интернет -
борба срещу радикализацията и екстремизма", съобщи
прессекретариатът на президента . "Окуражаващо е да бъдем за
пореден път на събитие заедно с децата ни, да се почувстваме
вестители и посланици на каузи за един по-хуманен и
по-справедлив свят", заяви българският вицепрезидент.
В изказването си Маргарита Попова постави акцент върху
рисковете от необходимия и неоспорим напредък на информационните
и комуникационните технологии. "Виртуалните светове и
дигиталните войни показаха, че участниците в тях могат
"конвейерно" да променят и скриват самоличността си, да плашат
морално и психически невинните жертви на интерактивния им терор.
Киберекстремизмът и кибертероризмът в последните години
попариха редица наши илюзии. Карат ни спешно и мащабно да
преоценим визиите си за дигиталните мрежи и култури, които са
полигон за идентичностни съперничества и баталии. Тези мрежи ни
трябват като бастион на истинско взаимно доверие и
разбирателство между хора, принадлежащи на различни култури,
верски и езикови общности", заяви Маргарита Попова пред
делегатите на форума.
Вицепрезидентът открои също така интеркултурното образование
като ключов фактор в борбата срещу радикализацията на младите
хора. Маргарита Попова оцени високо приноса на генералния
директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова за приобщаване на младежите и
политическите елити в защита на човешкия живот и световното
културно наследство. Вицепрезидентът изтъкна и инициативите на
Ирина Бокова за защитените културни зони в Ирак и в Сирия,
включването на въпроса за опазване на културното наследство в
резолюция на ООН и редица други.
"Убедена съм, че пътят за отстояване на каузите на мира и
свободата минава през уважението между поколенията, през
необходимостта да върнем ценностите и интересите по местата им и
да проумеем, че предназначението на политиката е да се живее за
нея, а не от нея", каза още вицепрезидентът Маргарита Попова.
/ППР/

/ПА/