Генералният директор на ЮНЕСКО приветства приемането на резолюция "За спасяване на културното наследство на Ирак" от Общото събрание на ООН

UN 13:40:03 29-05-2015
TE1340UN.001
ЮНЕСКО - ООН - резолюция - Бокова

Генералният директор на ЮНЕСКО приветства приемането
на резолюция "За спасяване на културното наследство
на Ирак" от Общото събрание на ООН


София, 29 май / Национална комисия на Р България за ЮНЕСКО /

Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова приветства
приемането с единодушие от Общото събрание на ООН на резолюция
"За спасяване на културното наследство на Ирак".
"Съзнателното разрушаване на културното наследство е военно
престъпление - използва се като тактика по време на война, в
стратегиите за културно прочистване, което изисква от нас да
прегледаме и да подновим средствата, чрез които искаме да
отговорим и да преборим окончателно насилствения екстремизъм",
се казва в изявлението на Ирина Бокова, разпространено на 28
май.
Резолюцията, изготвена от Германия и Ирак, и чийто съвносители
станаха 91 държави членки, обръща специално внимание на борбата
срещу разрушаването на културното наследство и атаките срещу
културното многообразие в Ирак.
"Приемането на тази резолюция бележи повратен момент в
мобилизирането на международната общност", посочва още Ирина
Бокова. "Резолюцията отговаря напълно на мандата на ЮНЕСКО и аз
съм тук, за да препотвърдя непоклатимата решимост на ЮНЕСКО да
бъде на висотата на отговорностите си най-вече по отношение на
мисията си да защити и да опази световното културно наследство и
да подкрепи държавите членки в тези усилия."
Заместник-генералният секретар на ООН Ян Елиасон окачестви
приемането на резолюцията като "осъзнато чувство на важна
историческа отговорност" и заяви, че "разрушаването на
културното наследство носи белезите на форма на насилствен
екстремизъм, който се опитва да разруши настоящето, миналото и
бъдещето на човешката цивилизация".
Той приветства ЮНЕСКО за подпомагането на държавите членки в
усилията им да се справят с този нов глобален проблем.
Резолюцията съдържа категорично искане за борба срещу
безнаказаността на извършителите на атаки срещу културното
наследство и насърчава всички държави членки да ратифицират
Римския статут на Международния наказателен съд, за да бъде
гарантирано наказателното преследване на умишленото разрушаване
на културното наследство като военно престъпление. Тя също така
откроява кампанията на ЮНЕСКО в социалните мрежи #Unite4Heritage
(ОбединениЗаНаследството) и призовава ЮНЕСКО да подпомага
държавите членки в прилагането на Резолюция 2199 на Съвета за
сигурност на ООН.
/ТЕ/