Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова и президентката на Южна Корея Пак Гън-хе се обявиха за нова визия за образованието

Генералният директор на ЮНЕСКО  Ирина Бокова и президентката на Южна Корея Пак  Гън-хе се обявиха за нова визия за образованието

UN 16:28:30 21-05-2015
TE1628UN.001
ЮНЕСКО - Бокова - Пак Гън-хе - среща

Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова и президентката на
Южна Корея Пак Гън-хе се обявиха за нова визия за образованието


София, 21 май / Национална комисия на Р България за ЮНЕСКО /
Образованието е не само трансформираща сила, но и основа в
борбата с насилствения екстремизъм, защото то насърчава диалога
между различните култури и религии, това заяви президентката на
Република Корея Пак Гън-хе по време на срещата си с Генералния
директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова вчера.
Срещата се състоя в рамките на Световния образователен форум,
организиран от 19 до 22 май в Инчон от ЮНЕСКО съвместно с други
структури на ООН.
"Южна Корея се гордее, че е домакин на Световния образователен
форум, който трябва да определи цели в образованието до 2030
г.", подчерта в изказването си Пак Гън-хе. Тя посочи, че
международната общност трябва да издигне образованието в
по-голям приоритет и целите, свързани с него, задължително да
бъдат включени в дневния ред за развитието след 2015 г. Особено
важна, според държавния глава, е възможността за получаване на
качествено образование и за учене през целия живот.
От своя страна, Генералният директор на ЮНЕСКО оцени високо
голямата подкрепа на Република Корея за дейността на
Организацията, особено по въпроса за включване на образованието
и културата като цели на устойчивото развитие.
Г-жа Бокова благодари на Република Корея за нейното включване и
подкрепа за различни образователни инициативи, особено по линия
на разпространението на добри практики чрез
Азиатско-Тихоокеанския център за образование за международно
разбирателство под егидата на ЮНЕСКО. Паралелно с това г-жа
Бокова припомни, че Южна Корея е държава с принос към Глобалното
партньорство за образование.
Световният образователен форум приключва с приемането на
Декларацията от Инчон, която очертава визия за образованието за
следващите 15 години. Документът насърчава държавите да осигурят
равен достъп, качествено образование, социално включване чрез
образование и възможности за учене през целия живот на всички.
Декларацията има връзка с образователните цели, част от Целите
на устойчивото развитие, които ще бъдат приети от ООН през
септември.
Ирина Бокова окачестви приетата декларация като огромна стъпка
напред, защото отразява решителността всички деца и млади хора
да получат знания и умения, за да могат да живеят достойно, да
реализират своя потенциал и да дават своя принос като отговорни
граждани на света.


/ТЕ/