Ирина Бокова взе участие в Световния образователен форум в Южна Корея

UN 14:36:30 19-05-2015
TE1437UN.001
ЮНЕСКО - Бокова - Световен образователен форум

Ирина Бокова взе участие в Световния
образователен форум в Южна Корея


София, 19 май / Национална комисия на Р България за ЮНЕСКО /

От 19 до 22 май генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова
е на посещение в Република Корея, където участва в Световния
образователен форум, организиран от ЮНЕСКО в сътрудничество с
Програмата за развитие на ООН, Върховния комисариат за
бежанците, УНИЦЕФ, ООН Жени и Световната банка.
Световни лидери в областта на образованието, министри,
политици, представители на гражданското общество и на частния
сектор отчетоха постиженията и пропуските в изпълнението на
Програмата "Образование за всички" и на Целите на хилядолетието,
свързани с образованието. Те ще очертаят новите цели в
Програмата за развитие след 2015 година, които ще бъдат приети
заедно с рамка за действие от над 130 министри на образованието
на среща на върха на страните-членки на ООН през септември т.г.
"Ние знаем каква е силата на образованието, за да се
премахне бедността, да се промени животът на хората и да се
постигне напредък по всички цели на устойчивото развитие, заяви
в своето приветствие Ирина Бокова. Наша колективна отговорност
е да дадем на децата и на младите хора правилната база -
образование, ценности и умения, - за да могат да изградят
бъдещето си като отговорни граждани на света", допълни
Генералният директор на ЮНЕСКО. В приветствието си г-жа Бокова
подчерта още колко е важно възрастните да имат възможност за
учене през целия живот, тъй като това е начин за социално
приобщаване и за постигане на промяна. Това е не само човешко
право, но и абсолютно необходимо условие за постигане на
сигурност, развитие и мир, припомни в словото си Ирина Бокова.
На форума присъстваха президентът на Република Корея г-жа
Пак Гън-хе, Генералният секретар на ООН Бан Ки-мун, Шейха Моза,
специален пратеник на ЮНЕСКО за висшето образование, генералните
директори на ПРООН, Върховния комисариат за бежанците, УНИЦЕФ,
ООН Жени и Световната банка, както и Нобеловият лауреат за мир
Кайлаш Сатиарти.
В рамките на форума Ирина Бокова се срещна с президента на
Република Корея, с министъра на външните работи и министъра на
образованието. В Сеул Генералният директор участва с Генералния
секретар на ООН Бан Ки-мун и в Академичния форум на ООН за
глобално гражданство.
Въпреки че в областта на образованието предстои да бъдат
постигнати много цели, колективните усилия през последните 15
години са довели до някои обнадеждаващи резултати. Данните на
ЮНЕСКО сочат, че в периода от 2000 до 2012 г. броят на децата и
младежите, отпаднали от училище в световен мащаб, е намалял със
76 милиона.
/ТЕ/