ЮНЕСКО открива утре Световния образователен форум в Южна Корея

ЮНЕСКО открива утре Световния образователен форум в Южна Корея

UN 10:50:30 18-05-2015
TE1053UN.001
ЮНЕСКО - Световен образователен форум - Южна Корея

ЮНЕСКО открива утре Световния
образователен форум в Южна Корея


София, 18 май / Национална комисия на Р България за ЮНЕСКО /

ЮНЕСКО, в тясно сътрудничество с други агенции от системата на
ООН, организира Световния образователен форум, който ще се
състои в град Инчон, Република Корея от 19 до 22 май, съобщиха
от централата на световната организация.
Очакванията са големи, тъй като форумът е замислен като
уникална платформа за обсъждане на предизвикателствата пред
образованието в световен мащаб с участието на световни лидери в
образованието, министри, представители на гражданското общество,
учители, експерти и експерти от частния сектор. Участниците
трябва да се обединят около обща позиция за целите в областта
на образованието за периода след 2015 г., които ще бъдат приети
от ООН на срещата на високо равнище през септември т.г..
ЮНЕСКО работи усилено по въпроса от 2011 г. насам, след като
получи мандат от националните правителства да започне сондажи
сред държавите членки какви цели следва да бъдат поставени пред
образованието в периода след 2015 г.
Форумът е съсредоточен върху пет основни теми - право на
образование, равен достъп до образование, социално включване
чрез образование, качествено образование и учене през целия
живот.
За провеждане на събитието ЮНЕСКО си партнира с Програмата за
развитие на ООН (ПРООН), Фонда на ООН за население, Върховния
комисариат за бежанците, УНИЦЕФ, ООН Жени и Световната банка.
Ръководителите на всички тези агенции в системата на ООН
отправиха приветствия дни преди началото на форума, посочвайки
важността на образованието в днешния свят.
Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова подчерта, че
форумът е символ на решителността на международната общност да
постави образованието в центъра на бъдещите си действия за
постигане на устойчиво развитие.
По данни на Световния доклад за изпълнение на целите на
"Образование за всички" за периода 2000-2015 г., изготвен по
инициатива на ЮНЕСКО, в света има 58 милиона деца, които не
посещават училище, и близо 100 милиона деца, които не завършват
основно образование. Много малко страни са постигнали целта,
поставена от Световния образователен форум в Дакар през 2000 г.,
за изкореняване на неграмотността, като в световен мащаб
неграмотността е била намалена за 15 години с 23% при поставена
цел 50%. Неравенството в образованието се е увеличило, като
най-голямата тежест се понася от най-бедната част от
населението./ТЕ/