Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

14:51:20  26.03.2020  Обявление | .docx

14:51:39  26.03.2020  Документация | .pdf

14:51:46  26.03.2020  Образци | .docx

11:35:55  07.05.2020  Обявление за удължаване на срока | .docx

11:34:08  25.06.2020  Обявление за прекратяване | .docx