Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот

02.11.2018 Обявление | .pdf