Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

01.12.2017 Заповед | .pdf

01.12.2017 Обява | .pdf