Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

 

Обява | .docx