Обява за продажба чрез търг с тайно наддаване на движими вещи – моторни превозни средства

Обява за продажба чрез търг с тайно наддаване на движими вещи – моторни превозни средства ( 4 броя употребявани автомобила) – частна държавна собственост на Българска телеграфна агенция (БТА)

ЗАПОВЕД | .PDF

ДОКУМЕНТАЦИЯ | .PDF

ПРИЛОЖЕНИЯ | .RAR