Сурвакане в Босилеград

Сурвакане в Босилеград

SM 18:49:01 14-01-2022
VN1840SM.018 18:49
Сърбия - Боселеград - празници

Сурвакане в Босилеград


Босилеград, 14 януари /Специално за БТА, Александър Димитров/
Сурвакането е най-характерният за православната Нова година обичай, известен в Босилеградската община от далечни времена. Този обичай представлява пожелание и обредно осигуряване на здраве чрез докосване със сурова (най-често дрянова) пръчка.
Сурвакарите са деца на възраст от 4-5 до 10-12 г. (някъде само момченца). Събрани на групички от по няколко деца, те обхождат домовете на своите близки и съседи.
В чиста премяна и с торбичка, всяко дете носи свежо откършена и украсена пръчка, която има специално название - сурвакница, сурвачка, суровакница, василичарка и др. Нейната украса, свързана често с основния за даден район поминък, е твърде разнообразна - преплетени клонки, разнообразни вълнени конци и др.
Най-напред децата удрят с пръчка всеки член от семейството, като започват от най-възрастния, и честитят празника, пеейки песни. Навсякъде те получават от домакините кравайчета, плодове, орехи, сланина, дребни пари и други домашни продукти.
Босилеградчани вярват, че сурвакането има голяма роля в това новата година да бъде успешна. Дряновото дърво има магическа сила, то някак си увеличава силата на благопожеланията, разказват хората в Босилеград. /АД//ВН/