Международните пътувания забавят темп в цял свят въпреки известен подем през май, СОТ препоръчва ускоряване на ваксинациите

SK 18:17:01 21-07-2021
RN1815SK.015
Свят - туризъм - коронавирус

Международните пътувания забавят темп
в цял свят въпреки известен подем
през май, СОТ препоръчва ускоряване на ваксинациите


Мадрид, 21 юли /БТА/
Международните пътувания от януари до май са забавили темп в цял свят въпреки известен подем през май, сочи доклад на Световната организация по туризъм.
От януари до май пътуванията на международни туристи са били с 85 процента по-малко в сравнение с равнището през 2019 година и са намалели с 65 процента спрямо 2020 година. Въпреки известен подем през май, появата на варианти на КОВИД-19 и продължаването на ограниченията са довели до по-бързото възстановяване на вътрешния туризъм, отколкото на международните пътувания.
В световен план през първите пет месеца на годината е имало 147 милиона международни посещения (с една нощувка - бел. р.) спрямо същия период на 2020 година и 460 милиона по-малко, отколкото преди пандемията, през 2019 година.
Относително скромен подем се наблюдава през май: пристиганията са намалели с 82 на сто (спрямо май 2019 година) след спада от 86 процента през април. Леката тенденция към увеличение се е явила с началото на смекчаването на ограниченията в някои дестинации лекото подобрение на потребителското доверие.
"Ускоряване темпа на ваксинациите навсякъде по света, осигуряване на ефикасна координация и комуникация за ограниченията за пътувания, които се променят непрекъснато, както и да се разшири употребата на дигитални инструменти за улесняване на мобилността: всичко това е абсолютно необходимо, за да се възстанови доверието към пътуванията и да бъде рестартиран туризмът, заяви генералният секретар на СОТ Зураб Пололикашвили.
Най-силен спад на международните пътувания през първите пет месеца на годината е продължил да отчита Азиатско-Тихоокеанският регион (-95 на сто спрямо същия период на 2019 година).
Вторият най-голям спад е в Европа (-83 на сто), следвана от Африка (-81 на сто).
По-малък е бил спадът в Америките (-72 процента). /БТА-ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС/

/РН/