СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ СРЕЩУ ИСЛЯМСКИЯ ТЕРОРИЗЪМ - ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА

OT 16:48:00 14-12-2014
KL1648OT.001
ПРЕССЪОБЩЕНИИЕ - БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
СРЕЩУ ИСЛЯМСКИЯ
ТЕРОРИЗЪМ - ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА


press@pbs-d.bg

СВЕТЛИНА ЙОЛЧЕВА, зам.-председател на пБС, заяви категоричната
позиция на БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ за световна непримиримост
към тероризма и ислямската държава.
Тя предложи и бе прието СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ да
инициира среща на най-високо ниво между САЩ, Европейския съюз и
държавите от БРИКС. От тази среща да се излезе с единен
документ, който да се предложи на ООН за ратификация и стриктно
изпълнение на взетите решения от всички държави.
Знак за значимостта на заседанието е и участието на Генералния
директор на мисията на ООН в Женева Михаел Мьолер. Той оцени
много високо усилията на СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ за
солидарността между народите за смазване на войнствения бич на
тероризма.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ прие следните декларации:
1. Декларация за мирно разрешаване на конфликтите.
2. Декларация за борба със световния тероризъм.
3. Декларация за развитие на демокрацията в света.
Основен акцент в тях бе:
"В моменти, като настоящия, на огромна световна несигурност,
ролята на ООН е от изключително значение за общите ни усилия за
постигане на основните социалдемократически ценности на
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ - солидарност, равенство и
справедливост. Целта ни е да постигнем световен мир за постигане
на нормален човешки живот. Като социалдемократи да направим
общи усилия за превенция на конфликтите чрез разрешаването им с
политически средства, с дискусии и толерантност, а не по военен
път.
Консултативният съвет на Социалистическия интернационал оценява
изключително високо ролята на жените за превенция и разрешаване
на конфликтите и укрепване на мира в духа на резолюция 1325 на
ООН и документите приети от Пекинската конференция.
Броят и нивото на конфликтите са довели световната хуманитарна
система до границите на колапс.
За да живее всеки жител на планетата щастливо, трябва да има мир
и спокойствие!
Тероризмът няма бъдеще и ще бъдe унищожен с общите усилия на
световната прогресивна демократична общественост."
В заключение беше направено обобщението, че само тясната връзка
и взаимодействие между ООН, Националните парламенти и
социалдемократическите партии може да доведе до постигане на
значителни резултати за световен мир.
Декларациите бяха подкрепени и гласувани единодушно от всички
делегации участвали на заседанието на Социнтерна./КЛ/