„Стратегия Дантелетика” предлага среща „на живо” с историята и културата от древността до днес

Невероятна природа, история и култура от различни епохи и малко известни, но изключително интересни направления предлагат туристически маршрути, разработени по проект „Стратегия Дантелетика”. Проектът е на Община Кюстендил в партньорство с Общините Земен и Невестино.

Маршрутите са наречени на името на живялото по тези земи тракийско племе дантелети и носят атрактивни названия: „Празнична феерия от цветове и звуци", „Водата, извор на живот", „Пътуване във времето" и „Сбъднати мечти за единение с природата”.

Интерес към предлаганите дестинации вече проявиха журналисти и туроператори от цялата страна, които участваха в информационни пътувания.

Впечатляващо и привлекателно е пътуването в района на Невестино, предлагащо среща „на живо” с историята от древността до днес. Маршрутът ни среща с изключителния средновековен Кадин мост /1470г./ над река Струма и тракийския мегалитен скален комплекс - древното скално светилище на тракийското племе пеони „Провиралката” - над с. Лиляч. Още траките вярвали, че на това място има особена енергия. Именно затова тук те извършвали своите мистични ритуали. Хилядолетия по-късно християните построили храм над свещената скала.

„Провиралката” се намира в м. Манастира. Състои се от скално светилище, култов комплекс с пещерен тунел, определен за „посветените”, скален параклис,  и скала - „провиралка”. Смята се, че тя лекува жени от безплодие. В района са съсредоточени и некропол, скална маса за пиршества.  Наблизо до светилището има друго,  със свещен лековит карстов извор, който никога не пресъхва. От хълма се разкрива паралелна панорамна гледка от древността към сегашните с.Лиляч, Осогово, Лисец, Рила и Конявската планини.

Десетки са легендите за съществуването на изключителния архитектурен паметник - Кадин мост, свързани с вградената сянка на съпругата на местен майстор, или друга -  че той е сватбен подарък от султан Мурад на смела българска невеста, или дори, че мистичен железен лост изсичал каменните блокове в Осоговската планина над Кюстендил и те сами се предвижвали по пътя за Невестино. Съоръжението има дължина от 100 метра и ширина от 5,75 м, а архитектурата му представлява смес от антични, средновековни и ренесансови форми.

Интерес в района на Невестино предизвикват и останките от изключително красивата, но неизвестна средновековна църква „Св. Козма и Дамян” при с. Мърводол. Тя е изградена на стръмен скат, спускащ се към малко поточе. От нея са запазени само части от апсидата и от източната стена, висока 5,30 м., но наистина си заслужава човек да се разходи до тук. Характерът на архитектурата и разположението на запазените стенописи предполагат, че тя е била изписана изцяло отвътре, както и апсидата отвън. Върху руините личат два пласта мазилка и съответно - две изписвания от различни епохи /според проучванията – 14 и 16 в./.

Обиколката в Невестинския край включва и посещение на  Смоличанският манастир "Св. Св. Йоаким и Ана”,известен сред местните хора като „Света Яна“. Според местните, тукашният диалект преименувал Св. Ана, на Яна. С името на Яна е обвързана и местна легенда за сестра, убита от деветимата си братя, заради лъжата на съпругите им, които я ненавиждали поради завист.

Първият манастир е създаден незнайно кога, но за него се знае, че е изгорен и унищожен, по време на потурчването на българите в Кочанско и Царевоселско, при султан Мохамед IV (1648-1687г.).

Близо до манастирския храм има два карстови извора. Единият от образува Смоличанския водопад, а другият - по-малкия - е вграден в малко параклисче и се счита за лечебен.

„Тук природата се е самозабравила”, категорични са дошлите в района. На едно място в почти обезлюденото село са събрани невероятна панорама, красиви водоскоци с височина 12 – 14 м, две действащи пещери със сменящи се по форма входове, под въздействието на разтворения във водата калциев карбонат.

Интерес за туристите е и красивата каменна чешма с 12 бълбукащи чучура /колкото Христовите апостоли, месеците в годината , или зодиакалните знаци/.

 

Този документ е създаден в рамките на проект: „Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история“ в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №, BG161PO001/3.2-03/2012/005  по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община  Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.