В националния пресклуб на БТА

OT 12:43:00 03-07-2013
PP1242OT.021
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 4 юли, четвъртък, от 10.00 часа,
ще се състои съвместна пресконференция на
Технологичен център София и Сдружението за развитие на туризма в
Тутракан и региона
на тема:
Представяне на проекта
"Дунавски сал 2013"


o Цели на проекта "Дунавски сал 2013". Икономическото развитие в
българско-румънския граничен регион по поречието на Дунав.
o Ситуацията и перспективите по отношение на туризма по Дунав.


Дунавски сал-2013 ще потегли на 05.07.2013 г. от румънския
град Четате/Калафат.
По време на своето 4-седмично пътуване той ще има 23 спирки на
българската и румънската страна на реката. На всеки етап 60
пасажери могат удобно да пътуват с 50-тонния, 28 м дълъг и 7 м
широк сал. Хиляди посетители се очакват за развлекателните и
информационните събития в дунавските градове.
"Дунавски сал 2013" трябва да бъде началото за следващи проекти
със салове по Дунав, при които да бъде включен целият Долен
Дунав от Сърбия до делтата на реката.


Участници: Юрген Айзеле - ръководител на Технологичен център
София; Лидия Светославова - Сдружение за развитие на туризма в
Тутракан и региона.


/ПП/