Евродепутатът Емил Радев: Системата e-CODEX ще подобри достъпа до правосъдие за гражданите и бизнеса в ЕС

OT 14:16:01 18-10-2021 PA1414OT.017 Пресцентър ПП ГЕРБ Евродепутатът Емил Радев: Системата e-CODEX ще подобри достъпа до правосъдие за гражданите и бизнеса в ЕС Системата e-CODEX ще подобри достъпа до правосъдие, осигурявайки съдебни процедури, които спестяват на гражданите и бизнеса в ЕС усилия, време и разходи. Така българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев коментира новия цифров инструмент за сигурен трансграничен съдебен обмен на информация в ЕС. Предложението за регламент за управлението и финансирането на e-CODEX беше одобрено почти с пълно единодушие на съвместно заседание на Правната комисия и на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент. Като докладчик по досието Емил Радев ще вземе участие в предстоящите преговори с Европейската комисия и Съвета за формулирането на окончателния текст на регламента. "Системата e-CODEX дава решение на необходимостта от оперативно съвместима, сигурна и децентрализирана комуникационна мрежа между националните съдебни органи в ЕС. Добрата свързаност е ключова предпоставка за трансграничното съдебно сътрудничество по граждански и наказателни дела", убеден е българският евродепутат. По думите му така не само ще се улесни достъпът до правосъдие, но и ще се повиши доверието между различните съдебни органи. "За да гарантираме, че системата се използва във възможно най-много производства, трябва да й осигурим дългосрочна устойчивост и ефективно управление", категоричен е Емил Радев. Към момента за управлението на e-CODEX отговаря консорциум от държави-членки и организации, така че системата не се използва навсякъде в ЕС. Новият регламент ще създаде правна рамка, която да позволи внедряването й на общоевропейско ниво, за да бъде директно приложима във всички държави-членки. С управлението й ще бъде ангажирана Агенцията на ЕС за широкомащабни информационни системи (eu-LISA). Приетият в комисиите на ЕП доклад представлява позицията, която евродепутатите ще отстояват при преговорите по предложения регламент. Целта на измененията е да се разшири възможността за използване на e-CODEX във всички производства по наказателни и граждански дела в съответствие с основните права и свободи и с правилата на ЕС за защита на данните. /ПА/