Част от изказването на управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева в семинара с председателя на COP26 Алок Шарма

OT 15:06:31 14-10-2021
ES1504OT.029
МВФ - Кристалина Георгиева - климат

Част от изказването на управляващия директор на МВФ
Кристалина Георгиева в семинара с председателя на COP26
Алок Шарма


Уважаеми колеги,

В прикачения файл може да откриете част от изказването на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в семинара с председателя на COP26 (Conference of the Parties 26) Алок Шарма "Обратното броене до Конференцията на ООН за изменението на климата на 2021 г.", част ог Годишните срещи на МВФ и Световната банка.

Д[..] Ние в МВФ всъщност сме силно ангажирани да интегрираме съображенията за климата в собствената си работа. Защо? Защото това е от значение за растежа и благоденствието във времето, защото когато страните биват засегнати от климатични шокове, това е от значение за хората и те използват точно тези думи. Приемаме климата като определящ фактор в начина, по който подхождаме към политическите си ангажименти с държавите, в начина, по който мислим за изграждането на капацитет във финансовите органи, в начина, по който мислим за макроикономическите данни, както и в начина, по който можем да бъдем фактор в това, за което говорите Ч мащабна трансформация на нашите икономики към нисковъглеродно и устойчиво на климата бъдеще", каза тя.

Повече за ключовите действия, които трябва да се предприемат по финансирането в борбата срещу климатичните промени, може да откриете в документа.

Повече информация и запис на събитието може да видите на следните линкове:

https://www.youtube.com/watch?v=s08TWcK6QVA

Countdown to COP26: With Kristalina Georgieva and Alok Sharma (imf.org)Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева (УД):
Здравейте и добре дошли на семинара за климата на годишните срещи през 2021 г: Обратното броене до Конференцията на ООН за изменението на климата на 2021 г. (COP) започна. Конференцията COP 26 започва след по-малко от три седмици, така че имаме щастието днес към нас да се присъедини нейният председател г-н Алок Шарма, който отдели време от този невероятно натоварен график, за да участва в днешното събитие. Добре дошъл, Алок.
Позволете ми да Ви представя с няколко думи. Преди да станете председател на COP26, имахте фантастична кариера - бяхте държавен секретар на Обединеното кралство по въпросите на бизнеса, енергетиката и индустриалната стратегия - изключително подходяща роля. Държавен секретар по международното развитие - друга много важна роля. И държавен министър на заетостта в Министерството на труда и пенсиите - също особено важно. А също така председателствате правителствения комитет за изпълнение на действията в областта на климата в Обединеното кралство, който координира действията на правителството за постигане на нулево нетно потребление на енергия до 2050 г. Изключително се радвам, че сме заедно днес. Позволете ми да премина направо към първия си въпрос, след като още веднъж Ви приветствам с добре дошъл.

Алок Шарма (АШ):
Благодаря ви много. За мен е удоволствие да бъда тук. През изминалата година с вас сме водили многобройни дискусии и аз наистина очаквам с нетърпение нашия разговор.
УД:
Страхотно. Нека започнем с основните неща. Можете ли да кажете на аудиторията ни какво означава COP и защо е толкова важно. Какво трябва да се случи на COP следващия месец?

АШ:
Имате много важна аудитория. Съкращението "COP" на английски означава "конференция на страните", и по-конкретно над 200 държави в света, които се събират всяка година в рамките на ООН, за да говорят за действията в областта на климата и да поемат ангажименти за справяне с тях. Срещата на върха, която ще се проведе в Глазгоу, ще бъде 26-тата по ред. Последната голяма среща беше в Париж през 2015 г., така че Глазгоу е следващият голям етап.
[...] Световните лидери се събират, за да поемат ангажименти за справяне с изменението на климата и ограничаване на глобалното затопляне. Защо е важно това? Преди няколко седмици излезе доклад на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC), в който се казва, че глобалното затопляне вече е с 1,1 градуса над прединдустриалното ниво. Знаете, че за много хора това не звучи много. За съжаление, въздействието на 1,1 градуса се усеща по целия свят, то опустошава живота и поминъка.
[...]
УД:
[...] [..] Ние в МВФ всъщност сме силно ангажирани да интегрираме съображенията за климата в собствената си работа. Защо? Защото това е от значение за растежа и благоденствието във времето, защото когато страните биват засегнати от климатични шокове, това е от значение за хората и те използват точно тези думи. Приемаме климата като определящ фактор в начина, по който подхождаме към политическите си ангажименти с държавите, в начина, по който мислим за изграждането на капацитет във финансовите органи, в начина, по който мислим за макроикономическите данни, както и в начина, по който можем да бъдем фактор в това, за което говорите - мащабна трансформация на нашите икономики към нисковъглеродно и устойчиво на климата бъдеще.

Много често хората ме питат: "Защо климатът е от значение за Международния валутен фонд?", а отговорът не е никак сложен.

Защото начинът, по който се справяме с изменението на климата, е от значение за намаляване на рисковете за хората и икономиките, но също така е от значение, защото създава възможности за зелен растеж и зелени работни места. С други думи, той е в основата на работата на МВФ, която е свързана с растежа, заетостта и финансовата и макроикономическата стабилност. Много ми е интересно да чуя от Вас като председател на COP, когато обсъждате изменението на климата с лидери от много широк кръг държави, особено от развиващите се страни, които са уязвими спрямо климатични сътресения, от крайбрежните общности: какви послания чувате от тези лидери, които са от значение за нас в МВФ - от значение са за начина, по който се структурира и позиционира икономическата политика за бъдещето?

АШ:
Това беше чудесен отговор на въпроса защо климатът е от значение за работата на МВФ. Има много хора, които смятат, че МВФ е фокусиран върху въпроси като инфлацията, публичния дълг. И затова смятам, че е чудесно, че поставя акцент върху този въпрос. Дадохте наистина чудесно обяснение защо за МВФ е толкова важно, че се предприемат действия в областта на изменението на климата.
Що се отнася до посланията, които получавам от развиващите се страни, които са уязвими по отношение на климата: светът трябва да признае, че те са на предната линия на изменението на климата и всъщност в крайна сметка не са отговорни за създаването на проблема, с който се сблъскват.

[...]
УД:
Благодаря ви. По въпроса за достъпа до финансиране:
Както знаете, нашите членове решиха да предложат най-голямото разпределение на специални права на тираж в размер на 650 милиарда долара, за да помогнат на страните да се възстановят от предизвиканата от пандемията криза.
Но докато сме заети с тази задача, държавите членки имат готовност да експериментират и с отпускането на част от специалните права на тираж от страни със силни позиции, които всъщност не се нуждаят от тях като част от резервите си, на страни, които отчаяно се нуждаят от финансиране, за да могат да се справят с пандемията, но и да подкрепят трансформацията към нисковъглеродно и устойчиво на климата бъдеще.

Изключително доволна съм, че по време на годишните срещи тази година ще обсъдим създаването на нов доверителен фонд за устойчивост и стабилност, който ще бъде финансиран в годините точно с тази цел - да се даде възможност на страните да променят икономиките си към нисковъглеродни, да постигнат резултати и особено уязвимите страни да изградят устойчивост към климатичните сътресения в бъдеще.

Що се отнася до финансирането, ние също така помагаме на държавите да интегрират по-ясно показателите за климата в макроикономическите показатели, имаме широкомащабна инициатива за данни, така че инвеститорите да могат да видят как плановете им за климата се трансформират в политики. В тази връзка поставяме акцент върху четири действия.
Първо, ценообразуване на въглеродните емисии. Ако не определим цената на въглерода и не я повишим от 3 долара за тон, колкото е днес, до около 75 долара до 2030 г., няма да дадем сигнал на бизнеса и потребителите, че бъдещето с ниски въглеродни емисии е задължително.
Второ, осигуряване на повече фискално пространство и повече инвестиции за тази зелена трансформация в нисковъглеродна, устойчива на климата инфраструктура, градско развитие - вече говорихме за водата, за управлението на водите - така че да дадем импулс за трансформацията чрез тези действия.
Трето, за да сме сигурни, че признаваме, че това са уязвими общности в уязвими държави, които се нуждаят от помощ в рамките на този преход. И това трябва да стане по справедлив начин. Ние приемаме всичко като елемент на така наречения член IV, в който се определят политическите ни ангажименти с държавите, в развитието на капацитета и много важно в работата ни във финансовия сектор, където помагаме тези рискове от сътресения вследствие на прехода да бъдат ясно видими за инвеститорите и на тази основа да се промени посоката на инвестициите и те да бъдат насочени там, където са най-необходими.
Бях силно впечатлена, че инвестициите, свързани с климата, се увеличават непрестанно - повишили са се с 50 % само през изминалата година, но все още са в скромен размер - около една четвърт от 1 % от общите инвестиционни потоци. За да се промени това, ние искаме да изпратим правилните сигнали.

АШ:
Първо, искам да благодаря на Кристалина, защото ти беше истински шампион по въпросите на климата и движеше въпросите, свързани със СПТ, и е чудесно, че дискусията за преразпределението и разглеждането на различни отговори ще се проведе на годишните срещи - знам, че се предвиждат резолюции по този въпрос.
[Е]
УД:
Мога да споделя, че нашата цел е да се ангажираме със смекчаване на последиците от изменението на климата с 20-те най-големи емитери. С голямо удоволствие мога да кажа, че вече сме го направили с Обединеното кралство и редица други държави. Но също така трябва да сме много внимателни към уязвимите страни, да им дадем най-добрите политически съвети за това как могат да се адаптират към едно в крайна сметка нестабилно бъдеще, което ги очаква. Разбрах това и по отношение на финансовата страна - доверителният фонд за устойчивост и стабилност звучи чудесно. Той трябва да бъде създаден.
И на последно място, но не по важност, необходимо е да работим с многостранните банки за развитие, за да можем съвместно да увеличим силата на нашия политически ангажимент и въздействието на финансирането, което предоставяме.

[Е]
Това ни дава надежда, че вълната се обръща. Хората искат тази промяна - 70 % от гражданите по света в неотдавнашно проучване заявиха: "Дълбоко сме загрижени за рисковете, които променящият се климат създава за нас и за нашите деца", а 80 % заявиха: "Готови сме да направим промени в начина си на живот". За да се справи с този проблем, финансовата общност прегръща устойчивостта и този преход към устойчива на климатичните промени нисковъглеродна икономика. МВФ работи за постигането на именно тази цел, поставяйки климата в центъра на своята работа.
/ЕС/