Емил Радев взе участие във форум на ЕК за дигиталното правосъдие

OT 17:02:31 12-10-2021
DI1700OT.001
ЕС - дигитално правосъдие - Емил Радев

Емил Радев взе участие
във форум на ЕК
за дигиталното правосъдие


Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент Емил Радев взе участие в министерски форум за дигиталното правосъдие. В събитието, организирано от Европейската комисия, се включиха и еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс, заместник-председателят на ЕК Вера Йоурова, председателят на правната комисия в ЕП Адриан Васкес Лазара, правосъдни министри на държавите-членки и представители на високо равнище на европейски структури в сферата на правосъдието.
Пред участниците Емил Радев изказа позицията, че дигитализацията в съдебните системи протича с различни темпове в отделните държави-членки на ЕС, но трябва да продължи и на национално, и на общоевропейско ниво. "Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието също потвърждава, че все още много звена биха могли да се възползват от цифровизирането на процесите", отбеляза българският евродепутат. Според него мерките, с които ЕС насърчава дигиталната трансформация, от една страна, трябва да подкрепят правосъдните системи на национално равнище и "цифровото" сътрудничество между различните национални съдебни органи, така че да се извлече максимална полза за гражданите и предприятията. От друга страна, е важно да се подобри трансграничното съдебно сътрудничество на общоевропейско ниво. "Това означава, че са нужни още усилия за цифровизация на обществените услуги в областта на правосъдието, за използването на сигурни и висококачествени технологии за комуникация от разстояние и предаване на информация между компетентните органи, за улесняването на взаимното свързване на националните бази данни и регистри", изтъкна Радев. Той акцентира върху ролята на сигурността за постигането на целите и изрази увереност, че дигиталното правосъдие допринася за утвърждаването на обща европейска съдебна култура, базирана на върховенството на закона, основните права и взаимното доверие.
Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ подчерта, че независимостта и безпристрастността на съда са безспорни стълбове на всяко демократично общество, но за да защитават адекватно своите интереси по съдебен път, гражданите и бизнесът имат нужда и от достъпни съдебни процедури, които да им пестят усилия, време и разходи. "Достъпността е цел, за която трябва да работим наред с останалите фактори, допринасящи за доверието в правосъдната система: бързината, ефективността, легитимността, която предполага висока степен на прозрачност и отчетност в целия процес - от взимането на решение до съответните резултати", категоричен бе Радев, който е докладчик на ЕП по регламента за трансграничното съдебно сътрудничество при събирането на доказателства по граждански и търговски дела и по новия регламент за системата e-CODEX.
Емил Радев припомни, че извънредните обстоятелства, при които ни постави COVID пандемията, затрудниха трансграничното съдебно сътрудничество и доведоха до забавяния и пречки пред достъпа до правосъдие както за физическите лица, така и за предприятията. По думите му обаче поуките от кризата са дали нов тласък на процесите по цифровизация на правосъдните системи.
Евродепутатът потвърди ангажимента на колегите си в ЕП, споделяйки приоритетите на Комисията и Съвета, да подкрепят дигиталната трансформация на правосъдието. На фона на растящите възможности за интеграция и автоматизация на съдебните процедури и практики, за използване на изкуствен интелект и блокчейн, Емил Радев коментира, че ЕС трябва да положи повече усилия за адекватното си приспособяване към технологичните предизвикателства. "Цифровизираните процедури и електронната комуникация вече са неизменна част от ефективното функциониране на съдебната система в държавите-членки", мотивира се той.
В рамките на форума цифровият преход в правосъдието на национално ниво беше дискутиран с участието на правосъдните министри от Словения - страната, която председателства ЕС до края на годината, Германия, Естония, Италия, Испания, Литва, Латвия, Малта, Полша, Словакия, Унгария, Франция, Финландия, Холандия и Швеция. В обсъждането на общоевропейския подход и трансграничното сътрудничество се включиха и представители на високо равнище на ГД "Правосъдие", eu-LISA, Европол, Европейската прокуратура, Евроюст, ОЛАФ, както и на Европейския надзорен орган по защита на данните, Съвета на адвокатите и адвокатските дружества на Европа, Съвета на нотариусите на ЕС, Европейската фондация на съдебните изпълнители, Хагския институт за иновации в правото.
---
Пресцентър ПП ГЕРБ
/ДБИ/