В националния пресклуб на БТА

OT 12:58:01 19-07-2021
PP1256OT.016
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 20 юли, вторник, от 11.00 часа,
ще се състои пресконференция на
ГС "Ековат технологии"
на тема:
Представяне на част от плана за иновативната зелена енергетика у нас.

Изграждането на ефикасна зелената енергетика, с минимални инвестиции, е възможно само с приоритетно уплътняване на наличните инфраструктурни, теренни и водни дадености с енергоинтегриран електротягов транспорт:

1. По сервитутите на пътните и жп трасета със светоусилени фотоволтаици, комуникационно свързани в оптически "гръбнак" на нова национална телеком мрежа. Годишно електропроизводство около 400 MWp / 100 км.
2. Подмяна на нискомощни съществуващи вятърни турбини (repowering) с нови такива на по-високи стълбове, с по-големи с мощности (минимум по 5/6 MW). Ветро-електричеството от тях е около 110000 MWh/год.
3. Дунавски понтонни ВЕЦ с обща мощност 10 MW за ел-производство около 77000 MWh/год.
4. Електрически коли с частично сваляеми акумулатори, включително и за нощно домашно електрозареждане, с цел баланс на енергийната система.
5. Рязко увеличение на помпено-акумулиращата енергоакумулация за балансиране на "ЗЕЛЕНИТЕ" мощности, чрез достигане пълния капацитет на ПАВЕЦ Чаира-Яденица. Надграждане на подязовирни ВЕЦ. Интелигентна национална енергийна мрежа, управлявана през телеком мрежата по т.1.

При пълната работа на мощностите от точки 1, 2 и 3, с инвестиции около 900 милиона евро, очакваните спестявани емисии са 271 милиона тона СО2 годишно, с икономически ефект около 15 милиарда евро.
Повече на http://2021-2023bg.euПроявите в Националния пресклуб на БТА се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки - дезинфекция, физическа дистанция и задължително носене на предпазни маски.
Напомняме, че пресконференциите в Националния пресклуб на БТА излъчваме в реално време на страницата на БТА - www.bta.bg/bg/pressclub

/ПП/