Изказване на Управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева на дискусия в рамките на пролетните срещи на Фонда и на Световната банка

OT 20:28:01 06-04-2021
NS2027OT.003
МВФ - България - постоянно представителство - съобщение

Изказване на Управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева
на дискусия в рамките на пролетните срещи на
Фонда и на Световната банка


ПРОЛЕТНИ СРЕЩИ, СЪВМЕСТНО СЪБИТИЕ НА ГРУПАТА НА СВЕТОВНАТА БАНКА И МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД: "Икономическо възстановяване: към зелено, устойчиво и приобщаващо бъдеще", вторник, 6 април.

Изказване на Управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева в рамките на дискусията с Джанет Йелън, министър на финансите на САЩ, и Дейвид Малпас, президент на Световната банка.

Неравенство

Изключително благодарна съм, че днес поставяме акцент върху въпроса за неравенството. Какво е положението днес? Световната икономика е стъпила на по-здрава основа. Възстановяването е в ход и действията, предприети от Съединените щати за подобряване на перспективата за възстановяване в САЩ, на практика помагат на целия свят.
Въпреки че повишаваме прогнозите си за годината, наблюдаваме опасно разминаване в икономическите богатства както в рамките на отделните страни, така и между тях. Това е причината, поради която в рамките на тези срещи поставяме акцент върху предоставянето на справедлива възможност на всички - от една страна чрез ваксиниране на населението във всяка точка на света като условие за трайно приключване на пандемията и устойчиво възстановяване, а от друга, за да предоставим справедлива възможност за по-добър живот на уязвимите лица и държави.
Това е изключително важно, защото евентуален неуспех би породил рискове от по-нататъшно задълбочаване на неравенствата, което ще бъде бариера за развитието на обществата и ще задържи икономическия растеж. Какво означава това за нас в МВФ? На първо и най-важно място, повишихме значително предоставянето на животоспасяваща финансова подкрепа на най-уязвимите страни, възникващите пазари с неукрепнала икономическа основа и страните с ниски доходи, за да сме сигурни, че тези от тях, които разполагат с ограничено фискално пространство и нямат достъп до пазари, не са изключени от процеса на възстановяване.

Климат

Климатичните рискове са нарастваща заплаха за макроикономическата и финансовата стабилност. Действията в областта на климата предлагат перспективи за зелен растеж и зелени работни места и това е критично важно за работата ни в МВФ в подкрепа на растежа и заетостта. Това, което макар и със закъснение направихме в тази дискусия, е да съсредоточим усилията си в областите, в които сме най-силни. Кое е онова, с което имаме уникалната възможност да помогнем на света да ускори прехода към новата икономика на климата?
Това са макроикономическите данни и изследвания, фискалните и паричните политики, предотвратяването и готовността за реагиране при кризи. Това, което правим в МВФ, работейки в изключително тясно сътрудничество със Световната банка и други организации, е да засилим работата си в четири области, които са в основата на нашата мисия.
На първо място, съвети за водене на политики: работим с всички страни в рамките на т. нар. консултации по член IV, което ни дава възможност за критичен преглед на политиките за намаляване на въздействието и адаптация към изменението на климата. Разбира се в страните, които генерират високи количества въглеродни емисии, действията ни не се ограничават с този преглед. В най-уязвимите страни полагаме допълнителни усилия в областта на адаптирането към изменението на климата.
На второ място, отдаваме все по-голяма важност на свързаните с климата рискове за финансовата устойчивост - област, в която имаме основна роля. Това включва стандартизирано докладване на тези рискове, провеждане на стрес тестове и анализ на ролята на надзорните органи. МВФ и Световната банка разполагат с инструмента на оценките на финансовия сектор и в момента сме в процес на интегриране на свързаните с климата рискове в тези оценки.
На трети място, данни. Най-убедителни за всеки министър на финансите са именно данните. Съвместно с други организации полагаме усилия за интегрирането на въглеродната интензивност и на други данни за климата в тримесечните макроикономически данни. Ще разполагаме с информационен панел, който ще помага на политически отговорните лица, обединявайки на едно място всички данни за растежа, заетостта и въглеродната интензивност.
Не на последно място, развитие на капацитет. Страните трябва да ускорят изграждането на капацитет за интегриране на политиките в областта на климата в своите макроикономически политики - начинание, в което можем да ги подкрепим.

Международно сътрудничество

Не отдаваме необходимото признание на сътрудничеството, на което бяхме свидетели в хода на тази криза. Централните банки и финансовите власти мобилизираха усилията си в режим на координация. Според последните ни изчисления в МВФ, при липсата на координация в такъв мащаб и с такъв обхват, рецесията щеше да бъде три пъти по-дълбока. С други думи, в момента щяхме да се намираме в продължителна депресия, което е нагледно доказателство за огромната важност на съвместните усилия, които бяха предприети.
Позволете ми на второ място и от сърце да поздравя нашите учени, които успяха да разработят ваксини за рекордно кратко време. Наш дълг е да направим всичко необходимо ваксините да достигнат до всички. Това е най-важната икономическа политика днес. Така че нека използваме възможността, която ни дава тази обща среша, за да положим основите на още по-силно международно сътрудничество.


/НС/