Платформата "Готови за бъдещето" подбира инициативи за намаляване на бюрокрацията в ЕС

OT 16:40:31 05-03-2021
GG1639OT.002
Съобщение от ЕК

Платформата "Готови за бъдещето" подбира инициативи за намаляване на бюрокрацията в ЕС


Интернет платформата на Европейската комисия "Готови за бъдещето" подбра 15 инициативи с цел да спомогне за опростяването на законодателството на ЕС и за намаляването на бюрокрацията за гражданите и предприятията и да гарантира, че политиките на ЕС отговарят на новите и нововъзникващите предизвикателства. Тези усилия ще бъдат част от първата годишна работна програма на платформата, която предстои да бъде приета този месец.

Контекст

Комисията се ангажира да опрости законодателството на ЕС и да намали ненужните разходи като част от своята Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT). Новата платформа "Готови за бъдещето" събира практически експертен опит в различни области на политиката от националните, регионалните и местните органи, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и заинтересованите страни. Нейните становищата ще бъдат включени директно в текущата работа на Комисията за опростяване на съществуващото законодателство на ЕС, за намаляване на ненужната тежест и за гарантиране, че политиките на Съюза са ориентирани към бъдещето и са целесъобразни в контекста на новите и нововъзникващите предизвикателства.

/ГГ/