В националния пресклуб на БТА

OT 14:07:31 25-01-2021
IS1404OT.034
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 26 януари, вторник, от 13.30 часа,
ще се състои брифинг на
Сдружение "Алианс за защита от насилие, основано на пола"
по повод на
Проекта на закон за изменение и допълнение на закона за защита от домашното насилие.

Причините за този законопроект са продиктувани от необходимостта за подобряване на защитата от насилие, основано на пола и домашно насилие и осигуряване на бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие лица и ефективно прилагане на мерките за защита на правата на жертвите на насилие. Направените предложение са във връзка с препоръките към България, отправени от Европейската комисия, Универсалния периодичен преглед на ООН /2020/ и други механизми на ООН в областта на правата на човека, с цел отстраняването на слабостите и пропуските в действащото законодателство в страната.
Тревожен факт е статистиката за жертвите на домашно насилие, която показва почти два пъти увеличение на обажданията на горещите телефонни линии за помощ на пострадали. Убитите жени в резултат на домашно насилие през 2020 г. са 25, като 9 от тях са убити в рамките на месеца на локдаун.
В условията на пандемия необходимостта от по-ефективни законодателни мерки в сферата на домашното насилие придоби още по-голямо значение.Уважаеми колеги и гости,
В изпълнение на Заповед щ РД-01 -675/25.11.2020г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България на Министъра на здравеопазването и отговор изх. щ 04-203/1 от 08.12.2020г. на Столична регионална здравна инспекция, всички участници в брифинги и журналистите, влизащи в сградата на БТА и в залата на Националния пресклуб, задължително трябва да бъдат със защитни маски и да спазват изискваната физическа дистанция от 1,5 метра. При влизане в БТА, както и пред самата зала са поставени и средства за дезинфекциране.

Напомняме, че брифингите в Националния пресклуб БТА излъчваме в реално време на страницата на БТА - www.bta.bg/bg/pressclub


/ИС/