„Фикосота Фууд“ ЕАД окончателно спечели дела с обвинения за заблуждаваща реклама и увреждане на конкурент

С решение от 19.01.2021 г. Върховният Административен Съд оправда напълно „Фикосота Фууд“ ЕАД, (старо търговско наименование „Итал фууд“ ЕАД) по две дела (обединени от КЗК), заведени от неговия конкурент „Дъ Бейкърс“ АД в Комисията за защита на конкуренцията, с обвинения за извършване на заблуждаваща реклама за продукта Bruschette Maretti и за увреждане на доброто име на конкурент чрез разпространение на невярна информация. След внимателно разглеждане на всички представени аргументи в хода на тригодишното производство, Съдът потвърди окончателно, че правата на “Фикосота Фууд“ ЕАД върху регистрираните търговски марки и дизайн дават основание и право на компанията да информира и предупреди трети лица, че нямат право без нейно съгласие да ползват защитените й търговски марки за идентични стоки. Съдът приема, че при известни и популярни продукти, каквито са Bruschette Maretti може да настъпи несправедливо облагодетелстване за конкурента. ВАС приема, че с това си действие дружеството упражнява правото си на защита на своята интелектуална собственост, което произтича от закона.

По отношение на обвинението на конкурента „Дъ Бейкърс“ АД за заблуждаваща реклама, по-точно: „италианско внушение на рекламата“, то съдът обосновано оправдава „Фикосота Фууд“, имайки предвид, че дружеството е наело италиански експерт – технолог, използва италиански суровини, машини и рецепта в производството на продуктите, като по този начин създава „Италиански вкус“, а не твърди италиански произход. Процесната реклама завършва с надпис на български език, в който се посочва недвусмислено дружеството производител.

Съдът осъжда "Дъ Бейкърс“ АД да заплати на „Фикосота фууд“ ЕАД всички разноски за касационната инстанция, както и разноските на Комисията за защита на конкуренцията. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

„Фикосота фууд“ ЕАД