В националния пресклуб на БТА

OT 12:59:01 21-01-2021
MM1255OT.022
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 22 януари, петък, от 11.00 часа,
ще се състои брифинг на тема:
Проблеми при провеждането на електронни търгове по
Наредбата за електронна платформа за продажба на имоти частна държавна собственост и на имоти собственост на търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала, или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50% държавно участие в капитала.

Участниците в пресконференцията са група граждани, пряко засегнати от електронни търгове за продажба на недвижими имоти, проведени от "Врана" ЕАД с ЕИК 121371725, чийто едноличен собственик на капитала е Министерство на земеделието, храните и горите, както следва:
Сашо Борисов, Христина Петрович- Деянова, Мартин Бачев, Йорданка Чучукова, Теменужка Николова, Ростислав Василев

" Механизмът за провеждане на търгове чрез електронна платформа ощетява участниците в търга и държавата.
" Ще бъде представен видеоматериал, в който е записано в реално време как електронната платформа определя за победител в търг участник, чието предложение не е отразено по време на търга.
" Ще бъдат представени предложения за решаване на проблемите в Наредбата и електронната платформа.

Изпратени са покани за участие и представяне на становища до "Врана" ЕАД и "Информационно обслужване" АД.Уважаеми колеги и гости,
В изпълнение на Заповед щ РД-01 -675/25.11.2020г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България на Министъра на здравеопазването и отговор изх. щ 04-203/1 от 08.12.2020г. на Столична регионална здравна инспекция, всички участници в брифинги и журналистите, влизащи в сградата на БТА и в залата на Националния пресклуб, задължително трябва да бъдат със защитни маски и да спазват изискваната физическа дистанция от 1,5 метра. При влизане в БТА, както и пред самата зала са поставени и средства за дезинфекциране.

Напомняме, че брифингите в Националния пресклуб БТА излъчваме в реално време на страницата на БТА - www.bta.bg/bg/pressclub

/ММ/